Transfer Certificates

Ad. No. Student Name Class Download
1924 Ananya J. Pai 11th  
1927 Christina Elsa Thomas 10th  
1984 Mehak Sharma 10th  
1998 Kashish Kukreja 11th  
2014 Zoya Ganguli 11th  
2027 Vishruta Vasantharo 10th  
2033 Tanvi Pasricha 11th  
2044 Priyal Minhas 10th  
2644 Japleen Kaur Bakshi 8th  
2911 Sanvi Malhotra 7th  
4363 Saira Singh KG  
4569 Mehar Kaur Mahajan 8th  
4076 Anushka Kedia 1st  
3654 Ashika 6th  
2802 Deeksha Rawal 7th  
2278 Satvika Khurana 10th  
1987 Gagan Preet Kaur 11th  
1876 Angel Mariam Jacob 10th  
1871 Somya Kharbanda 11th  
1868 Simar Saluja 10th  
4597 Kanishka Kukreja 7th  
3747 Hephzibah Reji 3rd  
3840 Siana_Motwani 3rd  
3415 Rhea Khurana 5th  
3322 Jiaa Narang 5th  
1787 Gladys Reji Thomas 11th  
1910 Prerna Bajaj 11th  
2543 Aparna Gupta 11th  
2969 Gunika Sharma 7th  
3654 Ashika 6th  
3322 Jiaa Narang 5th